1 bài viết được tìm thấy.
  • Nỗ Lực Tăng Chiều Cao Để "Cưa Đổ" Bạn Gái Của Chàng Sinh Viên

    Nỗ Lực Tăng Chiều Cao Để "Cưa Đổ" Bạn Gái Của Chàng Sinh Viên

    Bị tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp em nhưng vì tự ti với ngoại hình thấp bé nên tôi mãi không dám ngỏ lời. Sau khi nỗ lực thay đổi ngoại hình, tăng 7cm chiều cao và 11kg cân nặng thì giờ đây tôi đã thực sự tự tin để chinh phục người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.