1 bài viết được tìm thấy.
  • Tôi Hạnh Phúc Vì Đã Tăng Cân Sau Khi Sinh

    Tôi Hạnh Phúc Vì Đã Tăng Cân Sau Khi Sinh

    Có lẽ, khi bàn về vấn đề cân nặng sau sinh thì tôi là một ngoại lệ. Trong khi chị em đang vật vã vì phải giảm cân, giảm mỡ thì tôi lại rất đau khổ vì cơ thể của mình ngày càng “teo tóp”. Tôi phải làm gì để tăng cân sau sau đây?