Video Clip

HƯỚNG DẪN CÁC MẸO NẤU ĂN HAY TỪ TRỨNG

Bạn đã bao giờ thử luộc trứng có lòng đỏ ở chính giữa chưa? Cách làm này khả thi khi bạn cho thêm chút muối vào nồi và đảo trứng nhẹ nhàng khiến trứng không chạm đáy nồi khi đun.

HƯỚNG DẪN CÁC MẸO NẤU ĂN HAY TỪ TRỨNG
HƯỚNG DẪN CÁC MẸO NẤU ĂN HAY TỪ TRỨNG

Bạn đã bao giờ thử luộc trứng có lòng đỏ ở chính giữa chưa? Cách làm này khả thi khi bạn cho thêm chút muối vào nồi và đảo trứng nhẹ nhàng khiến trứng không chạm đáy nồi khi đun.

Nguồn: Sống Khoẻ Mỗi Ngày

Các tin khác